ระบบภาพเสียง, ระบบภาพฉาย,ระบบเสียง,ชุดประชุม,ไมค์ประชุม) ==>

ความรู้ทั่วไป ด้านเครื่องเสียง

 ความรู้ทั่วไป ด้านเครื่องเสียง

ความรู้ทั่วไป ด้านเครื่องเสียง

 

คำว่า เครื่องเสียง อาจแปลความหมายได้หลากหลายตามขนาดและวิธีการใช้งาน  ซึ่งในที่นี้เราจะให้คำจำกัดความของเครื่องเสียงว่าหมายถึงอุปกรณ์เสียง (Audio Equipment)

 

อุปกรณ์เครื่องเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยหลักการของ การผลิตซ้ำ, บันทึก หรือประมวลผลเสียง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ ไมโครโฟน (Microphones), เครื่องรับวิทยุ (Radio receivers), เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV Receivers),เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์หรือซีดี (CD players), เครื่องบันทึกเสียง (Audio recorders), เครื่องผสมสัญญาณ(Mixer), กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค (Effects units)หรือ เครื่องประมวลสัญญาณ(Signal processor) ซึ่งรวมถึง อีควอไลเซอร์(Equalizer), เครื่องขยาย(Amplifiers) และ ลำโพง (loudspeakers) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันด้วย สายสัญญาณ(Signal Cable) ต่างๆ และเสียงที่เราได้ยินจะเป็นไปตาม องค์ประกอบระบบเสียง Audio system components
•หากนำอุปกรณ์ต่างๆ มาต่อให้ทำงานร่วมกันจะกลายเป็น ระบบเสียง (Sound Systems) โดยต้องเข้าใจเรื่อง การเข้าระบบกับความต้านทาน (Impedance Matching)

 

•หากใช้งานแบบส่วนบุคคล หรือภายในครอบครัว จะหมายถึง เครื่องเสียงบ้าน (Home use)

•หากใช้งานแบบเน้นคุณภาพเสียงหรือรสนิยมในการฟัง เรียกว่า เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ (Hi-end Audio) และการเล่นเครื่องเสียงอย่างจริงจังอาจหมายถึง ออดิโอไฟล์ (Audiophile)
•ระบบที่ใหญ่ขึ้นใช้กับผุ้ฟังจำนวนมากขึ้นเราอาจเรียกว่า เครื่องเสียงPA หรือ ระบบเสียงPA (Public Address Sound Systems or Sound Reinforcement)

•หรือหากเป็นการผลิตสื่อที่เป็นสัญญาณเสียง จะหมายถึง การบันทึกเสียงและผลิตซ้ำ(Sound recording and reproduction)

•เนื่องจากอุปกรณ์เสียงส่วนใหญ่ ทำงานด้วยอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ และใช้พลังงานไฟฟ้า คนทำงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงจึงต้องมีความรุ้ทาง วิศวกรรมเสียง (Audio engineering) พอสมควร
•งานระบบเสียงที่เน้นคุณภาพต้องอาศัยคนทำงานระดับมืออาชีพซึ่งต้องใช้ อุปกรณ์เสียงระดับมืออาชีพ(Professional Audio) มาเป็นเครื่องมือในการปฎิบัติตามขั้นตอน การทำงานระบบเสียง 
•ส่วนอุปกรณ์เสียงที่ทดลองสร้างและออกแบบวงจรเองเพื่อการศึกษาหรือใช้งานที่งบประมาณมีจำกัด ในทางสากลคือเครื่องเสียงประเภท คุณทำเอาเอง (D.I.Y.)
•ส่วนในประเทศไทยอาจหมายถึง เครื่องเสียงบ้านหม้อ ซึ่งอาจไม่ได้คิดต้นแบบเองแต่สามารถดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อรองรับตลาดนักเล่นและผู้นิยมเครื่องเสียงต่างๆได้ (เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น)
 ระบบเสียง

ระบบเสียง Sound/Audio Systems

    หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 ลำโพง Loundspeaker

ลำโพง Loundspeakers, Speaker

    คือการกำเนิดเสียงจากคลื่นไฟฟ้า ด้วยตัวการแปรพลัง Transducer ที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียง
 สายสัญญาณ Signal Cable

สายสัญญาณ Signal Cable

    สายสัญญาณมีผลต่อคุณภาพเสียง และต้องอาศัยความเข้าใจในการต่อเชื่อม อุปกรณ์ต่างๆเข้าหากันให้ถูกต้อง

 อีควอไลเซอร์ Eqalization  

การปรับความเท่าเทียม Eqalization

    การใช้ อีควอไลเซอร์ (EQ.) หรือ Equalization คือกระบวนการปรับแต่งปริมาณ (Volume) ของความถี่ต่างๆที่อยู่ใน สัญญาณ
 
 Audiophile ผุ้หลงใหลในเสียง

Audiophile ผุ้หลงใหลในเสียง

    ความหมายของ ออดิโอไฟล์ Audiophile มาจากคำ audio ในภาษาละตินคือ “ฉันได้ยิน I hear” และคำ philo ในภาษากรีกคือ “ความรัก loving” มารวมกัน
 
 องค์ประกอบระบบเสียง Audio system components

องค์ประกอบระบบเสียง Audio system components

    ระบบเสียงประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่างนำมาต่อพ่วงกัน ซึ่งหมายถึง แหล่งกำเนิดสัญญาณ อุปกรณ์ในการขยาย  และลำโพง 
 
 เครื่องรับวิทยุ Radio receiver

เครื่องรับวิทยุ Radio receiver

    คือวงจรอีเล็กทรอนิกซึ่งรับสัญญาณเข้ามาทางสายอากาศ โดยใช้การกรองด้วยอีเล็กทรอนิก เพื่อแยกสัญญาณ
 
 เครื่องเสียง เครื่องเสียงแบบ DIY  

อุปกรณ์เสียงแบบ DIY 

    มาจากคำว่า”Do It Yourself” หรืออุปกรณ์ที่สร้างโดยตัวของคุณเอง
 การเข้าระบบกับค่าความต้านทาน Impedance matching 

การเข้าระบบกับค่าความต้านทาน Impedance matching

   อิมพีแดนซ์ impedance ถูกใช้สำหรับ ค่าความต้านทาน resistance ของระบบต่อแหล่งพลังงาน energy source
 
 เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ High-end audio

เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ Hi-End Audio

    อธิบายชั้นของ อุปกรณ์เครื่องเสียงบ้าน Home audio โดยทำการตลาดสำหรับ ผู้คลั่งไคล้ในการฟัง audio enthusiasts
 
 เครื่องเสียงมืออาชีพ Professional audio

เครื่องเสียงมืออาชีพ Professional audio

    อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงที่ใช้ในการทำงาน หรือวิธีการทำงานของ ช่างเสียง สำหรับใช้เป็นอาชีพ 
 
 กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค Effects units

กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค Effects units

     คืออุปกรณ์อีเล็กทรอนิก ซึ่งดัดแปลงเสียงที่เกิดจาก เครื่องดนตรี หรือแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ 
 
 ช่างเสียง Audio Engineering

ช่างเสียง/Sound Engineer/Audio Engineering

    คืองานฝีมือช่าง ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ สำหรับการบันทึกเสียง การผสมและผลิตซ้ำของงานเสียง ซึ่งต้องใช้ทั้งความสามารถหลายด้าน
 
 เครื่องประมวลสัญญาณSignal processor   

เครื่องประมวลสัญญาณ(Signal processor)

    การเปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียงเกิดขึ้นได้ ในรูปแบบของดิจิตอล หรือ อานาล็อก (digital or analog format) อย่างไดอย่างหนึ่ง
 
 มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียง Mixer

เครื่องผสมสัญญาณ(Mixer)

    อุปกรณ์อีเล็คทรอนิก ที่ทำการรวม, จัดระบบ, เปลี่ยนแปลงความดัง และปรับแต่งสัญญาณเสียง
 
 การทำงานระบบเสียง

การทำงานระบบเสียง

    การทำงานระบบต้องมีขั้นตอนในการทำงาน การทำระบบเสียงจึงควรวางขั้นตอนการทำงานด้วยเช่นกัน
 
 เครื่องขยายเสียง Power Amplifier

เครื่องขยาย Amplifiers

    อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ทำการเปลี่ยนหรือเพิ่มกว้างของคลื่นเสียงซึ่งก็คือความดังของสัญญาณให้มากขึ้น 
 
 การบันทึกเสียง audio recording

การบันทึกและการผลิตซ้ำเสียง Sound recording and reproduction

    คือการจารึกตัวแทนคลื่นเสียงด้วยวิธีการทางไฟฟ้าหรือทางกล และ สร้างคลื่นเสียงขึ้นมาใหม่
 เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง AV Receivers

เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง AV Receivers

    ใช้ในงานขยายเสียงเบื่องต้น จากแหล่งกำเนิดเสียง รวมทั้งทำการจัดเส้นทางสัญญาณวีดีโอ
 
 ไมโครโฟน Microphone

ไมโครโฟน Microphone

    เรียกกันแบบย่อว่า ไมค์ (Mic.) คือ อุปกรณ์ แปลงพลังคลื่นเสียง ให้กลายเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
 
 เครื่องเสียงบ้าน Home use

เครื่องเสียงบ้าน(Home use)

    ใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวหรือภายในบ้าน ตามกำลังซื้อและรสนิยมของผู้ใช้
 
 PA ระบบเสียง PA. Public Address Sound System

ระบบขยายพลังเสียงหรือพีเอ

    ระบบขยายพลังเสียง Sound Reinforcement System เรียกกันอีกแบบว่าระบบเสียง PA.ซึ่งย่อมาจากคำว่า Puplic Address

 

ขอขอบคุณ https://thawon601.wordpress.com/author/thawon601/

Tags : เครื่องเสียง

view