ตัวแทนจำหน่าย เพาเวอร์มิกซ์ เพาเวอร์มิกเซอร์ คือ เครื่องขยาย + มิกเซอร์ Power Mixer = power amp + Mixer (เพาเวอร์แอมป์) PA = Public Address มิกเซอร์ สามารถ นำแหล่งเสียงเช่น เครื่องเล่น ipod (ไอพอด) iPhone,เครื่องเล่น MP3, MP4 player, Computer,ต่อที่ RCA input ของ มิกเซอร ราคาเครื่องเสียง power amp