ระบบภาพเสียง, ระบบภาพฉาย,ระบบเสียง,ชุดประชุม,ไมค์ประชุม) ==>

 

Prijector: Introducing Video Mirroring

VDO สาธิตการใช้งาน  ชุดประชุมTAIDEN


ระบบเสียง

การปรับ EQ อย่างง่าย

TAIDEN CAR WRAP

view